Subsidies

Veel mogelijkheden voor ondernemers.

Regeling voor ondernemers

Doordat Activum Groen Lease een financiele lease aanbiedt, blijft de ondernemer economisch eigenaar van de objecten. Hierdoor kan het alle mogelijke subsidies zoals EIA, KIA en ook ISDE en SDE subsidies claimen en behouden.

Activum Groen Lease gaat uit van een bruto investeringsbedrag in zonnepanelen, warmtepompen, ledverlichting of energieopslag; alle fiscale voordelen zijn van u.

Wat houden de subsidies in?

EIA

Volgens de Energie‑investeringsaftrek regeling mogen bezitters van een zonnestroomsysteem dat groter is dan 25 kW (ongeveer 90 zonnepanelen), eenmalig max 54,5% van de investering aftrekken van hun fiscale winst (dit komt bovenop standaard aftrek).

KIA

De Kleinschaligheids-investeringsaftrek regeling stelt dat je tot maximaal 28% van de investering in zonnepanelen extra mag aftrekken van de (over)winst. De hoogte van de aftrek wordt bepaald door eventuele andere investeringen in bedrijfsmiddelen in hetzelfde fiscale jaar.

SDE+

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie is bedoeld voor bezitters van een zonnestroomsysteem dat is aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (minimaal 3 x 100A) en dat groter is dan 15 kW (ongeveer 55 zonnepanelen).

Aftrekposten

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) mag een bedrijf bovenop zijn gebruikelijke afschrijving 45% van de investeringskosten aftrekken van zijn fiscale winst. Daardoor wordt de te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting lager. Het financiële voordeel is dus afhankelijk van het soort onderneming: BV structuur of eenmanszaak/VOF. Gemiddeld levert de EIA 11% belastingvoordeel op. Non-profit organisaties en particulieren hebben geen recht op EIA. Lees meer op www.rvo.nl.

Met de MIA kunnen bedrijven bovenop hun gebruikelijke investeringsaftrek tot 36% van de investering in duurzame energieopwekking aftrekken van hun fiscale winst. De VAMIL biedt de mogelijkheid om 75% van het investeringsbedrag op een door de ondernemer gewenst tijdstip af te trekken.

Door sneller afschrijven vermindert een ondernemer de fiscale winst en betaalt daardoor minder belasting in dat jaar, wat een rente- en liquiditeitsvoordeel geeft. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) en ISDE

Grootschalige zonnepanelencentrales (met een vermogen van meer dan 15000 Watt-piek) kunnen Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) subsidie ontvangen. Om te bewerkstelligen dat de goedkoopst op te wekken duurzame energie het meest wordt gestimuleerd, is er een subsidieopzet in fases, waarbij het subsidiebedrag per kWh per fase omhoog gaat. Zie www.rvo.nlOver het algemeen worden zon-PV projecten rendabel met een SDE+ vergoeding in de latere fases. de kans is ook groter dat het budget dan al overtekend is. Ondernemers die graag zonnepanelen willen, zullen deze nauwlettend in de gaten moeten houden en strategisch moeten aanvragen.

Subsidiemogelijkheden verduurzamen bedrijfspand

De overheid zet de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in om ondernemers te stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Als u uw bedrijfspand gaat verduurzamen met de aanschaf van een zonneboiler of warmtepomp kan dit u een mooie tegemoetkoming opleveren. De exacte hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type apparaat waarin u investeert, maar als het apparaat in aanmerking komt, bedraagt de subsidie vaak enkele duizenden euro’s.