Groene energie financial lease

Onafhankelijke lease intermediair voor uw duurzame investeringen.

Gebruik groene energie door financial lease

Onder groene energie wordt verstaan, het opwekken van energie dat niet afkomstig is van fossiele brandstoffen. Groene energie wordt gewonnen uit natuurlijke hulpbronnen. Het gaat hierbij dan vooral om zonne-energie en windenergie. Voor windenergie zijn grote windmolens nodig en dus is wind niet door particulieren en bedrijven zelf op te wekken. Dit is wel het geval met zonne-energie. Door middel van zonnepanelen op het dak worden zonnestralen omgezet in elektriciteit. Een andere vorm om van groene energie gebruik te maken, is door het installeren van een warmtepomp. Zelf groene energie opwekken is dus mogelijk, maar vergt een investering. Als dit niet voor u mogelijk is, dan kan het zelf opwekken van groene energie door financial lease toch mogelijk worden.

 

 

Wat houdt groene energie financiële lease in?

Groene energie door financiële lease houdt in, dat u een leasecontract afsluit voor een duurzaam bedrijfsmiddel waarmee u groene energie kunt opwekken. Dit kan een warmtepomp zijn, maar ook zonnepanelen. Het belangrijkste voordeel van financiële lease, is dat u zelf geen groot bedrag ter beschikking moet hebben om te investeren. De leasemaatschappij zorgt dat zonnepanelen en/of een warmtepomp bij u worden geïnstalleerd. U betaalt hiervoor maandelijks een leasetermijn. De kosten van de leasetermijnen vallen geheel of gedeeltelijk weg tegen de energiebesparing die u bereikt met uw groene bedrijfsmiddelen. Als economisch eigenaar mag u de zonnepanelen of warmtepomp op de balans plaatsen en hierover afschrijven. Na afloop van de looptijd wordt u ook juridisch eigenaar.

Een lease oplossing groene energie vindt u bij Activum Groen Lease

Zoekt u een lease oplossing voor groene energie? Neemt u dan contact op met Activum Groen Lease. Wij bieden een oplossing voor groene energie. Bij ons kunt u zonnepanelen, warmtepomp of een duurzame energie-opslag leasen. U heeft hierbij ook recht op duurzame fiscale aftrekposten en subsidies. Wij maken het voor de ondernemer die zelf niet kan investeren in groene energie, toch mogelijk om hiervan te profiteren. Vul onze online lease calculator in en zie wat uw maandelijkse leasetermijn wordt.

Onze kernwaarden

N

Eerlijk en direct

N

Ondernemend en ambitieus

N

Expertise en partnership