Financiële Lease

Snel en eenvoudig, zonder rompslomp.

Financiële Lease

Financiële Lease is de meest voorkomende manier om duurzame investeringen te financieren. Omdat de investeringen op uw balans komen te staan wordt deze variant ook wel ‘on-balance lease’ genoemd. Doordat de investering op uw balans staat bent u economisch eigenaar. Hierdoor kunt u zelf de beschikbare subsidies aanvragen en erover beschikken.

De financier wordt bij het aangaan van de overeenkomst, juridisch eigenaar. U kunt bij ons uw bedrijfsmiddel tot 100% financieren. Aan het einde van uw contract bent u ook juridisch eigenaar van de investering.

Activum Groen Lease werkt samen met Activum Finance, voor alle andere equipment lease aanvragen kunt u terecht op www.financial-lease.nl

N

Mogelijkheid uw duurzame investeringen te financieren.

N

Overzichtelijke kosten per maand.

N

Bedrijfsmiddelen tot 100% financieren. Hierdoor blijft uw werkkapitaal onaangetast.

N

Beschikbare geld gebruiken voor uw “core business”.

N

Onafhankelijk van uw huisbank.

N

Geen extra zekerheden, taxaties, en prognoses.

N

Subsidies ontvangt u zelf, buiten de financier om. Er vindt dus geen afroming plaats.

N

Lange looptijden, waardoor uw opbrengsten matchen met de kosten.

Onafhankelijk van uw huisbank?

U heeft een goede verstandhouding met uw huisbank en overweegt te investeren in het verduurzamen van uw pand en dit te financieren. Uit uw lopende middelen (rekening courant) is in veel gevallen dan niet de meest verstandige optie. Een rekening courant is er om uw werkkapitaalbehoefte te financieren en niet om langdurige verplichtingen aan te gaan. 

Financiering middels een middellange lening is een optie maar in veel gevallen wordt toch gekozen voor een oplossing in een leasevorm. Lease leent zich immers uitstekend voor de financiering van kapitaalgoederen.

Waarom wel of niet bij uw huisbank?

Een reden om het voorstel bij uw huisbank neer te leggen is dat de huisbank uw onderneming in theorie het best zou moeten kennen en daarmee ook tot een snelle besluitvorming zou moeten kunnen komen. Hoeft ook helemaal geen verkeerde beslissing te zijn – maar werkt in de praktijk vaak anders. Zijn er redenen te bedenken waarom het verstandiger is om niet via uw huisbank te leasen. 

1. Er is recent al wat meer geïnvesteerd door u. Het dossier is recent over de burelen van de bank gegaan. Het kan in de praktijk geen kwaad de huisbank niet overal voor te benaderen. Dit zorgt voor rust in het dossier.

2. Het betreft een specifiek object wat niet per se door de leasemaatschappij van de huisbank als interessant wordt gekwalificeerd.

3. De huisbank kan slechts uit een loket (het eigen) betrekken.

4. Kleine investeringen kunnen grote fiatteringstrajecten kennen, omdat zij onderdeel uitmaken van de totale faciliteit die u bij uw huisbank betrekt. Met als gevolg langere doorlooptijden of een relatiemanager die voor uitgebreid verhaal staat voor een beperkte investering.

Spreiding!

Als zorgvuldig ondernemer zorgt u ervoor dat geen enkele van uw leveranciers leidt tot een bedrijfsrisico: mocht de leverancier niet meer kunnen of willen leveren, dan heeft u zorgvuldig uw relatie met alternatieve leveranciers onderhouden, zodat u soepel uw vraag bij andere partijen beantwoord en opgelost ziet.

Gaat het echter om geld, een belangrijke levensvoorwaarde voor iedere onderneming, dan zien we vaak dat ondernemers op basis van oneigenlijke argumenten, daar willens en wetens een levensgroot risico creëren, onder het matige argument van van ‘gemak’ of ‘zo doe ik het altijd.’