De energielabel C-verplichting: ook voor uw kantoor?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Maar valt uw gebouw ook onder een ‘kantoorgebouw’ zoals beschreven in het Bouwbesluit? RVO ontwikkelde een aantal hulpmiddelen voor u als kantooreigenaar. U kunt met de hulpmiddelen bepalen of uw gebouw ook aan deze energielabel C-verplichting moet voldoen.

Wij hebben voor u een:

  • infographic Beslisboom. U komt er zo gemakkelijk achter of uw kantoorgebouw een energielabel C-verplichting heeft en zo ja, welke acties u moet ondernemen.
  • infographic Praktijksituaties met voorbeelden van verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen
  • lijst veelgestelde vragen
  • GIS-viewer om uw eigen kantoorgebouw op te zoeken. GIS staat voor geografisch informatiesysteem.

GIS-viewer

De nieuw ontwikkelde GIS-viewer is een hulpmiddel voor kantooreigenaren én handhavers. Zij kunnen hiermee de locaties inschatten van de label C-plichtige kantoren die nog niet aan de verplichting voldoen. RVO heeft in de viewer naar beste inschatting aangegeven welke kantoren moeten voldoen aan de energielabel C-verplichting. Ook de al geregistreerde energielabels zijn in de GIS-viewer opgenomen. De informatie is te bekijken voor zowel een afzonderlijk adres als voor een groter gebied.

Waarom een energielabel C-verplichting?

Het is belangrijk dat kantooreigenaren per 1 januari 2023 aan de energielabel C-verplichting voldoen. In het klimaatakkoord zijn in 2019 namelijk nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving. Een van die doelstelling is het realiseren van een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. De energielabel C-verplichting is een stap richting het behalen van deze doelstelling. Bestaande kantoorgebouwen gaan presteren op energiegebied.